Από την Δ/νση Δ.Ε. Β' Αθήνας ανακοινώνεται η κατανομή υποψηφίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ ( Ομάδας Β΄) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  στα Β.Κ. και στο Ε.Ε.Κ. Δείτε το σχετικό έγγραφo.