Προκήρυξη επιλογής υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δείτε την προκήρυξηδιευκρινιστική εγκύκλιο, το έντυπο αίτησης και πίνακα δημοσίων σχολείων.