Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι δεδομένου του περιορισμένου χρόνου υποβολής των αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών, και προκειμένου να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία, παρακαλούμε η αίτηση με τα δικαιολογητικά, να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας  σε ντοσιέ με διαφάνειες, σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο η σελίδα του οποίου θα εμφανίζεται πρώτη στον φάκελο των δικαιολογητικών. Σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, σας υπενθυμίζουμε ότι θα υποβληθούν στον Β΄ όροφο της Διεύθυνσης, ως εξής:

Πέμπτη 28-05-2015 και Τετάρτη 03-06-2015, ώρες 08:00-15.00
 
Παρασκευή 29-05-2015 και Τρίτη 02-06-2015, ώρες 11.00-15.00, λόγω διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Διευκρίνιση για το δικαιολογητικό (7):  Η υπηρεσιακή κατάσταση και η διοικητική εμπειρία δηλώνονται με απόλυτη χρονολογική ακρίβεια από τον υποψήφιο στο Φύλλο 1 της αίτησης, και η υπηρεσία μας θα κάνει το σχετικό έλεγχο. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2106399915, 2106527525 και 2106001014.

Η Αν. Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων

Μαρία Σαραντοπούλου