Ανακοινώνονται οι πίνακες υποψηφίων διευθυντών για σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας ως εξής:

1. Πίνακας δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφιοτήτων και επιλογών σχολικών μονάδων
2. Αναλυτικός πίνακας μοριοδότησης
3. Πίνακας υποψηφίων ανά σχολική μονάδα

Προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων στην γραμματεία του Δ/ντη Δ.Δ.Ε. Β' Αθήνας :11-6-2015 έως 15-6-2015 και ώρα 15.00. Δείτε το έντυπο της ένστασης.