Από το ΥΠΟΠΑΙΘ ανακοινώθηκε ότι οι διαδικασίες υποβολής μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΑΕΙ, αρχίζουν από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και λήγουν την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015. Διαβάστε περισσότερα...