Ανακοινώνονται οι πίνακες υποψηφίων διευθυντών για σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, μετά την αριθμ. 3/16-6-2015 συνεδρίαση του Διευρυμένου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας και την εκδίκαση των ενστάσεων, ως εξής:

1. Πίνακας δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
2. Αναλυτικός πίνακας αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά.
3. Πίνακας υποψηφίων ανά σχολική μονάδα.

Επισημαίνεται ότι τα μόρια των υποψηφίων που ανήκουν οργανικά σε άλλα ΠΥΣΔΕ δεν έχουν επικαιροποιηθεί μέχρι στιγμής, καθώς εκκρεμεί η αποστολή των νέων πινάκων μοριοδότησης από τα αντίστοιχα ΠΥΣΔΕ.