Ανακοινώνονται εκ νέου οι πίνακες υποψηφίων διευθυντών για σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας μετά την επικαιροποίηση των μορίων των υποψηφίων που ανήκουν οργανικά σε άλλα ΠΥΣΔΕ. 

1. Πίνακας δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
2. Αναλυτικός πίνακας αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά.
3. Πίνακας υποψηφίων ανά σχολική μονάδα.