Ανακοινώνεται ο πίνακας τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας μετά την οκλοκλήρωση της μυστικής ψηφοφορίας. Κατάθεση ενστάσεων στη γραμματεία του Δ/ντη Δ.Δ.Ε. Β' Αθήνας μέχρι και την Πέμπτη 25-6-2015 ώρα 13.30. Δείτε τον σχετικό πίνακα...