Από την Δ/νση Δ.Ε. Β' Αθήνας ανακοινοποιείται ο πίνακας μορίων υποψηφίων διευθυντών λόγω λάθους στην καταχώριση μορίων δύο υποψηφίων. Δείτε το σχετικό πίνακα.