Από το ΥΠΟΠΑΙΘ ανακοινώθηκε η εγκύκλιος εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Για περισσότερες πληροφορίες και προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών δείτε την εγκύκλιο.