Από την Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄Αθήνας ανακοινώνονται τα προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας, τα οποία έχουν εγκριθεί, για το σχολικό έτος 2015-2016. Δείτε σχετικό έγγραφο.