Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα ( ν. 4186/2013) και Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Α΄ με το παλαιό σύστημα. Δείτε σχετικά έγγραφα.