Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2016:
- ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, με το ΝΕΟ σύστημα
- ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα
- ημερήσιων ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας με το ΝΕΟ σύστημα
- ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ A΄) και ειδικότητας ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα

Δείτε τη σχετική υπουργική απόφαση.