Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το Συμβούλιο Επιλογής ΠΥΣΔΕ Β’ Αθήνας, ανακοινώνεται ο τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πινάκας, κατά φθίνουσα σειρά αντικειμενικών μορίων, υποψήφιων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας.  Επισημαίνουμε ότι ο πίνακας περιλαμβάνει μόνο τους υποψηφίους που έχουν γίνει οριστικά δεκτοί στη διαδικασία. Δείτε τον πίνακα.