Κατόπιν της νέας εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29-07-2020) με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»  και για την προστασία τόσο του προσωπικού της Διεύθυνσης όσο και του κοινού, στο πλαίσιο της διασφάλισης της δημόσιας υγείας, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό κατόπιν ραντεβού.

Όσοι προσέρχονται στην υπηρεσία για εξυπηρέτηση, είναι υποχρεωμένοι σε χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού με ραντεβού: 10:00 – 13:00