Διευκρίνιση για την πρόσληψη διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018. Δείτε σχετικό έγγραφο.