Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις σχολές ανθυποπυραγών και πυροσβεστών της πυροσβεστικής ακαδημίας το ακαδημαικό έτος 2018-2019. Δείτε σχετικά έγγραφα.