Το ΠΥΣΔΕ Β΄  Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη το μαθητικό δυναμικό και τις ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας , με την αρ. 24/5-7-2018 Πράξη του διαπίστωσε τα λειτουργικά κενά και τις λειτουργικές υπεραριθμίεςανά κλάδο και καλεί:

α) τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς (με 12 ώρες και πάνω πλεόνασμα- οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν από τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ) των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ86 και Τεχνικών Ειδικοτήτων  (για κενά Τεχνολογίας σε Γυμνάσια ή/και κενά ειδικότητας σε ΕΠΑΛ)

β) τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05,ΠΕ06, ΠΕ07,ΠΕ08,ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79,  ΠΕ80,  ΠΕ86,και Τεχνικών Ειδικοτήτων  (για κενά Τεχνολογίας σε Γυμνάσια ή/και κενά ειδικότητας σε ΕΠΑΛ)που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Β΄  Αθήνας

να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για την προσωρινή τους τοποθέτηση για το διδακτικό έτος 2018-2019 από τη Δευτέρα 9-7-2018 έως και την Πέμπτη 12-7-2018 από τις 7.30 έως τις 14.30 στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ (2ος όροφος). Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης μπορεί η υποβολή της δήλωσης προτίμησης να γίνει με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.  Αν η δήλωση προτίμησης αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία, απαιτείται οπωσδήποτε επιβεβαίωση λήψης αποκλειστικά στα τηλέφωνα της Γραμματείας του ΠΥΣΔΕ (2106006475 και 210 6084713).

Οι εκπαιδευτικοί που πήραν απόσπαση στη Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήναςθα υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μετά τις 3-9-2018 αφού προηγουμένως αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Β’ Αθήνας (θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στο τέλος Αυγούστου).  Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ που έχουν ήδη υποβληθεί θα εξεταστούν μαζί με τις δηλώσεις τοποθέτησης των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ.

Δείτε τον πίνακα λειτουργικών κενών και σχετικές οδηγίες.