Σε συνέχεια της από 6-7-2018 πρόσκλησης για δήλωση λειτουργικών κενών από τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και όσους βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει ανακοινοποίηση των λειτουργικών κενών, ως εξής:

1.       Προστίθεται λειτουργικό κενό 18 ωρών στον κλάδο ΠΕ02 στο 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το οποίο ενδέχεται να προκύψει από την λήξη θητείας Υπεύθυνου Καινοτόμων δράσεων-Δομών.

2.       Το λειτουργικό κενό στον κλάδο ΠΕ03 στο 5ο ΓΕΛ Αμαρουσίου είναι 16 αντί για 18 ώρες.

3.       Προστίθεται λειτουργικό κενό 17 ωρών στον κλάδο ΠΕ04 (ώρες βιολογίας) στο 1ο ΓΕΛ Χολαργού,  το οποίο ενδέχεται να προκύψει από τη λήξη θητείας Υπεύθυνου Καινοτόμων δράσεων-Δομών.

4.       Το λειτουργικό κενό στον κλάδο ΠΕ04 στο 3ο ΓΕΛ Αμαρουσίου είναι 18 αντί για 19 ώρες και ενδέχεται να προκύψει από τη λήξη θητείας σχολικού Συμβούλου.

5.       Διαγράφεται λειτουργικό κενό 18 ωρών στον κλάδο ΠΕ04 στο 2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας, λόγω λήξης της άδειας άνευ αποδοχών του οργανικά ανήκοντος εκπαιδευτικού. Το δεύτερο λειτουργικό κενό στον κλάδο ΠΕ04 στο ίδιο σχολείο είναι 16 (9Γ+6Β+1Χ) αντί για 18 ώρες.

6.       Προστίθεται λειτουργικό κενό 20 ωρών στον κλάδο ΠΕ11 στο 1ο ΓΕΛ Χολαργού,  το οποίο ενδέχεται να προκύψει από τη λήξη θητείας σχολικού Συμβούλου.

7.       Διαγράφεται το λειτουργικό κενό 17 ωρών στον κλάδο ΠΕ78 στο 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς λόγω διπλοεγγγραφής.

8.       Διαγράφεται το λειτουργικό κενό 12 ωρών στον κλάδο ΠΕ81 στο 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου, καθώς απαιτούνται δύο εκπαιδευτικοί.

Δείτε τον ανακοινοποιημένο πίνακα λειτουργικών κενών.