Με την αρ. 26/19-7-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Β’ Αθήνας εξετάστηκαν οι ενστάσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά  και ανακοινοποιούνται οι τοποθετήσεις των  λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Β’, ως εξής:

1.       Διορθώνεται το όνομα και ο Α.Μ. της λειτουργικά υπεράριθμης εκπαιδευτικού κ. Φραντζεσκάκη Πετρούλας, κλάδου ΠΕ04.01.

2.       Ανακαλείται η τοποθέτηση του εκπαιδευτικού κ. Σαβοριανάκη Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ02, λόγω θητείας.

3.       Τροποποιούνται οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ03 που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ λόγω ακύρωσης του κενού στο 4ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται, θα αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 3-9-2018 στα σχολεία τοποθέτησής τους.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και παραμένουν χωρίς τοποθέτηση και οι εκπαιδευτικοί που πήραν απόσπαση στη Διεύθυνση Δ.Ε. Β’ Αθήνας, θα αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 3-9-2018 στη Διεύθυνση Δ.Ε. Β’ Αθήνας και θα υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μετά τις 3-9-2018 οπότε και θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση των λειτουργικών κενών. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στο τέλος Αυγούστου.  Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ που έχουν ήδη υποβληθεί θα εξεταστούν μαζί με τις δηλώσεις τοποθέτησης των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.