Πρώτη τοποθέτηση εκπαιδευτικών που:

α)βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Β Αθήνας και

β)αποσπασμένων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης στην ΔΔΕ Β Αθήνας

το σχολικό έτος 2018-2019

 

Δείτε την σχετική απόφαση