Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και το - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδοςπροκηρύσσουν τον 3ο Μαθητικό Διαγωνισμό στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ενίσχυση της μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας από τους μαθητές καιη γνωριμία τους με περισσότερα έργα του αρχαιοελληνικού λόγου, ώστε να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα νοημάτων και αξιών και να συνειδητοποιήσουν ότι η νέα ελληνική έχει τις ρίζες της στην αρχαία και αποτελεί εξέλιξη και συνέχειάτης. Επιπλέον, επιδιώκεται να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων συνδέεται άρρηκτα με το νεοελληνικό πολιτισμό και ότισυνέβαλε στη θεμελίωση του ευρωπαϊκού και γενικότερα του δυτικού πολιτισμού.Δείτε την σχετική έγκριση και προκήρυξη.

Ενδεικτικά Θέματα και Απαντήσεις.

Δείτε τα Θέματα και τις ενδεικτικές απαντήσεις του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε την 1 Απριλίου 2017