Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσή μας , ενημερώνουμε τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ78 για την ύπαρξη ενός οργανικού κενού 21 ωρών στο 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου και του κλάδου ΠΕ87.02 για την ύπαρξη ενός οργανικού κενού 27 ωρών στο 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου, τα οποία εκ παραδρομής δεν ανακοινώθηκαν στον πίνακα των κενών.