Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας με θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ», σας ενημερώνουμε ότι στον κλάδο ΠΕ78 έχει εκ παραδρομής ανακοινωθεί οργανικό κενό στο 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου αντί του ορθού ΓΕΛ Φιλοθέης.  Ο πίνακας οργανικών κενών στην εν λόγω ανακοίνωση έχει επικαιροποιηθεί.