Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινοποιείται εκ νέου ο Πίνακας οργανικών κενών λόγω λάθους στα στοιχεία που είχαν υποβληθεί από το 5ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας.  Συγκεκριμένα, διαγράφεται το οργανικό κενό στον κλάδο ΠΕ80 και διορθώνονται οι ώρες στο οργανικό κενό ΠΕ02 από 24 σε 12. 

Ο πίνακας οργανικών κενών της προηγούμενης ανακοίνωσής μας με θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ», έχει επικαιροποιηθεί.