Το ΠΥΣΔΕ Β΄  Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη το μαθητικό δυναμικό και τις ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, με την αρ. 31/5-9-2019 Πράξη του, διαπίστωσε τα λειτουργικά κενά και τις λειτουργικές υπεραριθμίες ανά κλάδο και καλεί:

α) τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πλεονάζουν πάνω από 12 ώρες  (έχουν ήδη ειδοποιηθεί από τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ) και

β) τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Β΄  Αθήνας

να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε λειτουργικό κενό για το διδακτικό έτος 2019-2020 την Παρασκευή 6-9-2019 από τις 8.00 έως τις 13.00 στα γραφεία του ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας (Μεσογείων 324, 2ος όροφος) .

Οι  εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει  αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ και οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν δήλωση προτίμησης μετά τις τοποθετήσεις των  λειτουργικά υπεράριθμων και στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών, κατόπιν ανακοίνωσης.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.