• Το κενό 12 ωρών στον κλάδο ΠΕ02 στο 2ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής δεν είναι προσωρινό, όπως εκ παραδρομής έχει ανακοινωθεί στον πίνακα. Υπάρχει, σύμφωνα με διευκρίνιση, επιπλέον κενό 18 ωρών στον κλάδο ΠΕ02 στο ίδιο σχολείο, τουλάχιστον έως τις 30-11-2019.
  • Προστίθεται λειτουργικό κενό 18 ωρών στον κλάδο ΠΕ80 στο 2ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής.
  • Προστίθεται λειτουργικό κενό 14 ωρών στον κλάδο ΠΕ80 στο 8ο ΓΕΛ Αμαρουσίου.