Το ΠΥΣΔΕ Β΄  Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις της αρ. 32/9-9-2019 πράξης του, την αρ. 31/5-9-2019 (όπου διαπιστώθηκαν τα λειτουργικά κενά και οι λειτουργικές υπεραριθμίες ανά κλάδο) και την επικαιροποίηση των κενών από τις σχολικές μονάδες μέχρι σήμερα, καλεί:

α) τους αποσπασμένους από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80 και ΠΕ86 και των τεχνικών ειδικοτήτων

β) τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80 και ΠΕ86 και των τεχνικών ειδικοτήτων που έχουν αιτηθεί απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

γ) τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ86 και των τεχνικών ειδικοτήτων που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και παραμένουν χωρίς τοποθέτηση.

να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε λειτουργικό κενό για το διδακτικό έτος 2019-2020 την Τρίτη 10-9-2019 από τις 09.00 έως τις 13.00 στα γραφεία του ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας (Μεσογείων 324, 2ος όροφος).

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ08 θα κληθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Σημείωση: Οι  εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει  αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ δεν απαιτείται να υποβάλλουν νέα αίτηση, εκτός αν επιθυμούν να τροποποιήσουν τις προτιμήσεις τους ή να την ανακαλέσουν. Οι αιτήσεις ανάκλησης για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ που έχουν υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 6-9-2019 έχουν ληφθεί υπόψη.

Επισημαίνεται ότι οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ μπορούν να δηλώσουν στην αίτησή τους και σχολεία που δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα κενών, καθώς ενδέχεται να προκύψει κενό από απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.