Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Φ.11.2/4070/19-4-2021 Απόφαση του Δ/ντή Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.

 

Δείτε εδώ το συνημμένο αρχείο.