Ανακοινώνονται οργαινικά κενά για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π.Π.Σ. κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο επιλογής τους (Ν. 4692/2020, αρ.62, παρ.4α & 4γ εδάφιο 1).

 

Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαιδευτικών.

Δείτε εδώ τα συνημμένα αρχεία.