Δείτε εδώ το πρόγραμμα Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων

Δείτε εδώ το δελτίο Τύπο για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.