Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινοποιούνται στο ορθό τα λειτουργικά κενά Γενικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων της συνημμένης πρόσκλησης να υποβάλουν δήλωση προτίμησης.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η Δευτέρα 23-8-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής νέας δήλωσης θα ληφθεί υπόψη η αρχική  δήλωση.

Δείτε εδώ τα συνημμένα αρχεία.