Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων προτίμησης για πρόσληψη ως
προσωρινών αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Δείτε το συνημμένο έγγραφο εδώ.