Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας.

Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας.

ΦΕΚ Β' 4331-01.10.2021

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο.