Σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος των μονίμων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής  για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης / ορισμός συντονιστών  κολύμβησης δείτε το σηνημμένο έγγραφο εδώ.