Τοποθετούνται  εκπαιδευτικοί σε λειτουργικά κενά  σύμφωνα με την  αρ. Φ11.2/14693/12-11-2021 απόφαση του Δ/ντή  Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο εδώ.