Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης /απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του ΕΣΚ (Ν.4440/2016)

Δείτε εδώ τα συνημμένα αρχεία.