Υποβολή δικαιολογητικών από 25 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε εδώ το συνημμένο έγραφο.