Κρατικό Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας: Εξεταστικά Κέντρα, Πρόγραμμα Γραπτών και Προφορικών Εξετάσεων.

Είσοδος στο εξεταστικό κέντρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 5816/Β΄/11-12-2021.

 

Δείτε εδώ.