Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Φ.11.2/7074/06-05-2022 Πρόσκλησής μας, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης έως και την Πέμπτη 19-05-2022 και ώρα 14:00.

 

Από Τμήμα Α' Διοικητικού.