Σχετικά με τους Επιτηρητές Πανελλαδικών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  δείτε το συνημμένο  εδώ.