Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/31-05-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας ανακοινώνονται Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις 

(Α΄ φάση υπεραριθμιών) (επισυνάπτεται ο πίνακας 1_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΠΡΑΞΗ_14_31_05_2022).

Δείτε εδώ το συνημμένο αρχείο.