Α) Διαγράφονται τα εξής οργανικά κενά, τα οποία ανακοινώθηκαν εκ παραδρομής καθώς τοποθετήθηκαν σε αυτά εκπαιδευτικοί με την υπ’ αριθμ. 14/31-05-2022 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας:

1.       1 κενό ΠΕ04 στο 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

2.       1 κενό ΠΕ06 στο 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

3.       1 κενό ΠΕ78 στο 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

Β) Προστίθεται 1 κενό ΠΕ78 στο 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, το οποίο δεν ανακοινώθηκε εκ παραδρομής.

 

Τμήμα Α΄  Διοικητικού