Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αρ. Φ.2.1/9280/10-06-2022 Απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας, ορίζεται η ΠΕΜΠΤΗ ως ημέρα θερινής εφημερίας των σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας