Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/29-06-2022 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας:


Α) Διαπιστώνει την μη ύπαρξη οργανικού κενού ειδικότητας ΠΕ04.02 (το οποίο εκ παραδρομής ελήφθη υπόψη μετά από βελτίωση θέσης εκπαιδευτικού) στο 4o Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης & συνεπώς τροποποιεί την τοποθέτηση της εκπαιδευτικού Λάζαρη Γερασιμής.


Β) Διαπιστώνει την ύπαρξη οργανικού κενού 12 ωρών κλάδου ΠΕ87.09 στο 2ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου & ικανοποιεί σχετική αίτηση της εκπαιδευτικού Κανίστρα Σοφίας για τοποθέτησή της.


Γ) Τροποποιεί την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών Πριοβόλου Χρυσής & Κόλλια Γεωργίας λόγω επανεξέτασης.


Δ) Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (Γενικής Εκπαίδευσης) από μετάθεση-βελτίωση-διάθεση ΠΥΣΔΕ, σε κενές οργανικές θέσεις μετά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν βάσει της συμπληρωματικής πρόσκλησης στις κενές οργανικές θέσεις που έχουν απομείνει.


Ε) Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (Γενικής Εκπαίδευσης) από μετάθεση- βελτίωση- διάθεση ΠΥΣΔΕ, σε κενές οργανικές θέσεις εκτός προτίμησης για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Δείτε το συνημμένο αρχείο εδώ.


Από το Τμήμα Α΄ Διοικητικού