Σχετικά με την παραλαβή αναγγελιών και ανανεώσεων αδειών διδασκαλίας οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται  Τρίτη - Τετάρτη και  Πέμπτη και ώρες 10:00-13:00


Εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν τακτοποιήσει εκκρεμότητες για τις οποίες έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.