Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ανάληψη της υπηρεσίας σας και σε εύλογο χρόνο, θα πρέπει να υποβάλετε Υπεύθυνη Δήλωση Σύστασης Υπηρεσιακού Φακέλου, υποβάλλοντας και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης που επισυνάπτουμε. (Η Υπεύθυνη Δήλωση θα λάβει  ξεχωριστό πρωτόκολλο από την Υπηρεσία μας).
Ειδικά για τις πρωτότυπες Ιατρικές Βεβαιώσεις που απαιτούνται, επισυνάπτουμε υποδείγματα παραπεμπτικών για εξέταση από Παθολόγο και Ψυχίατρο.

Επισυνάπτονται :

1. Υπεύθυνη Δήλωση για την σύσταση υπηρεσιακού φακέλου.

2. Παραπεμπτικό για Παθολόγο.

3.Παραπεμπτικό για Ψυχίατρο.

 

Δείτε τα συνημμένα εδώ.