Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εργασθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Eνιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2012-2013, να καταθέσουν σχετική αίτηση από 28/03/2013 - έως και 01/04/2013. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 9:00 πμ - 14:00 μμ στον 1ο όροφο της Δ/νσης Δ.Ε. Β' Αθήνας, γραφείο αναπληρωτών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε μία μόνο Δ.Δ.Ε της επιλογής τους για ένα συγκεκριμένο Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.). Δείτε τα σχετικά έγγραφα.