Ανακοινώνεται ότι η έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Δομή Αντισταθμιστικής Αγωγής/Εκπαίδευσης για τα Γυμνάσια θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012. Δείτε την σχετική εγκύκλιο και τους σχετικούς πίνακες υποψηφίων με βάση τον Ενιαίο Πίνακα Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας των αντίστοιχων ειδικοτήτων.