Ανακοινώνονται από την Δ/νση Δ.Ε. Β' Αθήνας νέοι πίνακες επιλογής υποψηφίων για το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Δείτε τα σχετικά έγγραφα.